Lederudviklingsforløb

I en travl hverdag kan der let ske det, at dit ledelsesmæssige fokus og din udvikling som leder bliver nedprioriteret til fordel for “driften”. Derudover oplever mange ledere, at de mangler et “frirum”, hvor de kan dele daglige tanker og udfordringer – store som små – i en 100% fortrolig relation.

I et lederudviklingsforløb hos AW UDVIKLING får du et 100% fortroligt frirum, hvor du bliver lyttet til, udfordret og inspireret til at få endnu større succes som leder.

Emner som kunne indgå i et lederudviklingsforløb kunne f.eks være:

  • Hvem er du?
  • Hvem er du som leder? Hvad er dine styrker og udviklingsområder?
  • Hvorfor er du leder? Hvad vil du med din ledelse?
  • Hvad opfatter du som god/dårlig ledelse?
  • Hvad er dit ledelsesgrundlag? Hvilke værdier baserer du det på?
  • Hvilke mål vil du nå? Og hvordan?
  • Hvordan sikrer du dit ledelsesmæssige fokus i en travl hverdag?
  • Hvordan kan du tackle svære beslutninger og handlinger?
  • Hvordan leder du forskellige medarbejdertyper?
  • Hvordan kan du nedbringe sygefravær og fremme trivsel og effektivitet?

AW UDVIKLING har siden januar 2009 udført coaching og ledelsessparring for pædagogiske ledere og områdeledere i Roskilde Kommune og kan dermed tilbyde en spidskompetence inden for dette.

Prioriter dig selv som leder og kontakt AWU for tilbud om et lederudviklingsforløb – tlf. 2660 4960/annette@awu.dk