Kommunikation

Forudsætningen for godt samarbejde er god kommunikation.

Ordet “kommunikation” kommer af det latinske ord communicare med betydningen at være fælles om – at gøre noget fælles. Og det er jo netop dét vi siger og gør, der binder os sammen på både godt og ondt.

Hverken god kommunikation eller problemer og konflikter opstår uafhængigt af menneskers væren, men skabes i os selv, i vores relationer og måder vi kommunikerer og handler på – vi ved bare ikke altid selv, hvorfor det går godt eller skidt.

En workshop om kommunikation hos AW UDVIKLING kan f.eks omhandle:

  • “Filtre/kort over verden”
  • “GUF” (generalisering, udeladelse og forvrængning)
  • Repræsentationssystemer
  • Aktiv lytning
  • Kropssprog (non verbal kommunikation)
  • Spørgeteknik (verbal kommunikation)
  • Feedback
  • Selvansvarlighed (i forhold til kommunikation – hvad kommunikerer vi om)

Lyder det som noget for jer, så gå fra tanke til handling og kontakt AWU for et tilbud.