Om ledelse

Ledelse starter indefra – med dig selv. Ledelse udøves i relationer – med medarbejderne, lederkollegaerne, bestyrelsen, kunderne etc.

God ledelse handler derfor om at skabe gode relationer og det forudsætter tillid og troværdighed.

Som leder bliver du tillidsvækkende og troværdig, når du kender sig selv, ved hvad du står for, hvad dine værdier, passion, mission og vision er og du står ved det – er tro mod det og kommunikerer det.

Derfor handler god ledelse ikke først og fremmest om teori, værktøjer, redskaber eller metoder. Det handler om lederen som menneske og som leder.

Prioritér dig selv som leder og se mere under menupunktet “LEDERUDVIKLINGSFORLØB” eller gå fra tanke til handling og kontakt AW UDVIKLING på tlf. 2660 4960/annette@awu.dk.