Stressforebyggelse

Et gammelt ordsprog siger: “Det er bedre at forebygge end at helbrede”

Det kan de fleste nok tilslutte sig, men spørgsmålet er hvor mange ressourcer der rent faktisk bliver brugt på stressforebyggelse?

Tallene viser, at der i hvert fald bliver brugt rigtig mange ressourcer på stresshåndtering og behandling af psykiske lidelser som følge af stress. Hver fjerde sygemelding på jobbet skyldes stress, hvilket årligt resulterer i 1,5 million ekstra sygefraværsdage, 1/2 million henvendelser hos lægen, 30.000 hospitalsindlæggelser og – endnu værre – op mod 1.400 dødsfald. Samfundsmæssigt anslås det at beløbe sig til 14 milliarder kroner om året. Hertil skal lægges tab af livskvalitet og god arbejdskraft.

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen WHO, Statens Institut for Folkesundhed, NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Sundhedsstyrelsen, Professor dr. med. Tage Søndergård Kristensen fra NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i samarbejde med European Heart Network, Undersøgelse fra Landsorganisationen i Danmark

Stress rammer individuelt – Men skal forebygges og håndteres i fællesskab!

Stressforebyggelse er nemlig en fælles interesse for arbejdspladsen, medarbejderne, deres pårørende – og for samfundet som helhed. Gevinsten ved at forebygge, frem for at behandle, stress er stor! Og det er både for den enkelte person, virksomhedens bundlinje og samfundet.

AWU tilbyder direkte stressforebyggende aktiviteter i form af gå-hjem møder, workshops og foredrag. Derudover er det AWU’s erfaring, at et tilbud om coaching til ledere og medarbejdere, har en klar stressforebyggende effekt.