Teamudvikling

TEAMUDVIKLING

Samarbejde kan være en utrolig udfordrende disciplin. Her skal forskellige personligheder med forskellige personlige værdier og mål finde sammen om en samarbejdsform, der sikrer at både aktuelle samt langvarige og komplekse opgaver løses på en effektiv måde.

AW UDVIKLING kan give lederen og teamet ny inspiration – og dermed mulighed for at se samarbejdet og hverdagens udfordringer i et nyt og fremadrettet perspektiv.

Udbyttet af et teamudviklingsforløb hos AW UDVIKLING er bl.a.:

  • Større indsigt i teamets styrker og udviklings- områder.
  • Afklaring af roller og ansvar i teamet.
  • Fælles værdigrundlag og spilleregler.
  • Udvikling, motivation og ejerskab ift. teamets daglige opgaver.
  • Træning i relevante kommunikationsværktøjer til forbedring af kommunikation i teamet samt team og ledelse imellem.
  • Handlingsplan for hvad teamet skal arbejde videre med.
  • Øget præstation og bedre resultater.

Gå fra tanke til handling og kontakt AWU for et tilbud – tlf. 2660 4960/annette@awud.dk