Adfærdsanalyse

AW UDVIKLING er certificeret i at anvende EXTENDED DISC, som er et gennemprøvet værktøj, der opfylder kravene i “Professionel personvurdering i offentlige og private virksomheder”. Herunder kvalitetskrav til test, testuddannelse, testpolitik og validitet.

Analysen er med til at give en rigtig god bevidsthed og selverkendelse, hvilket er vigtigt ift motivation for forandring. Hvis vi ikke kan se idéen med at forandre os, gør vi det næppe.

AW UDVIKLING anvender den både ift personlig udvikling, men også ift lederudvikling, teamudvikling og udvikling af makkerpar (2 kollegaer der samarbejder).

EXTENDED DISC tager udgangspunkt i naturlige ubevidste adfærdsmønstre og beskriver motivations- og demotivationsfaktorer samt styrker og udviklingsområder ved vores adfærd i forhold til andre og til de opgaver/udfordringer vi stilles overfor. Den fortæller også, hvordan vi typisk reagerer under pres og i konfliktsituationer. Derudover viser den, i hvilken grad vi tilpasser vores adfærd ift de omgivelser og de krav der stilles til os i øjeblikket samt hvor meget energi, vi bruger på det.

Ud over at bruge den som personligt udviklingsværktøj, kan den også bruges som kompetenceafklarings- og målsætningsværktøj. Derudover har den en “sidegevinst” ved, at man igennem analysen også lærer at genkende andres adfærdspræferencer og dermed bedre kan målrette/tilpasse sin kommunikation/adfærd – både ift kollegaer men også kunder.