Hvad og hvordan?

Coach er en ubeskyttet titel – endnu, og det er derfor vigtigt at undersøge, hvilken baggrund din coach har, så du ved, hvad du får. Når du vælger en coach fra AW UDVIKLING, får du en professionel coach med over 5000 sessions bag sig og som er uddannet og certificeret efter reglerne hos ICF – International Coach Federation.
Der findes mange former for coaching og metoden kan anvendes i rigtigt mange sammenhænge både privat og erhvervsmæssigt. Kort fortalt er coaching et positivt, fremadrettet og målrettet samarbejde mellem en coach og en fokusperson, hvor coachen er ansvarlig for processen og fokuspersonen er ansvarlig for resultatet.

Coaching kan defineres som en metode til at:

o Assistere en person til at formulere nye mål og nå dem
o Hjælpe en person til at finde egne svar og muligheder
o Fremme motivation og virkelyst
o Åbne op for en persons fulde potentiale
o Styrke bevidsthed og evne til selviagttagelse
o Skabe ansvarlighed for egne løsninger
o Invitere til nye perspektiver og vinkler
o Udfordre eventuelle begrænsninger og rutiner
o Styrke og udvikle kompetencer
o Fremkalde refleksioner
o Forbedre præstationer

Igennem udforskning, udfordring og støtte øges bevidstheden og motivationen hos den enkelte og dermed skabes grundlaget for at fremme udvikling, trivsel og effektivitet samt mindske sygdom og stress.

Et ordsprog siger: ”Gør som du altid har gjort og få de samme resultater, som du altid har fået”

Ønsker du noget andet så gå fra tanke til handling og kontakt AW UDVIKLING!