Arbejdsglæde

HVAD ER ARBEJDSGLÆDE?

Helt banalt kan man vel sige, at det er den følelse af glæde, man får på sit job, men sagen er, at glæde og arbejdsglæde er en følelse og li’som andre følelser kan den være svær at definere.

Selvom arbejdsglæde kan være vanskeligt helt at definere, så er virkningen dog ikke til at tage fejl af – at være glad eller det modsatte på vores arbejde har en enorm indflydelse på vores liv. Folk der mangler arbejdsglæde er f.eks. beviseligt mere disponerede for sygdom – både fysisk og psykisk.

En workshop hos AW UDVIKLING omkring emnet ”Arbejdsglæde” kan give ny inspiration og dermed mulighed for at se arbejdet og hverdagens udfordringer i et nyt og mere positivt perspektiv.

Interesseret? Så gå fra tanke til handling og kontakt AWU for et tilbud.